Yayıncıdan
Ağustos 2018

Bu sayıda...

Bu sayımızda, geçtiğimiz aylarda Münih’te düzenlenen IFAT Fuarı ile ilgili hazırladığımız dosyamızın 3. bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz sayılarda dosyanın ağırlığını yerli katılımcıların görüşleri oluşturmuştu; bu sayıda ise Fuar’da ilgimizi çeken ürün ve sistemlere yer verdik. Önümüzdeki sayıda da bu ürünlerin tanıtımına devam edeceğiz...

Yine bu sayımızda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yaklaşık üç senedir yayınladığımız “Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi”nin son bölümünü paylaşıyoruz. Çalışmada bugüne kadar atıksu arıtma tesislerinin inşaatıyla ilgili genel ihtiyaçlardan tesislerin tasarımı için gerekli verilere, atıksu arıtımında sistem seçiminden filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerine, koku kontrolünden güvenliğe kadar birçok başlık yer almıştı. Sektör için gerçekten yararlı bir kaynak olan Rehber'in Su ve Çevre okurlarına da katkı sağladığına eminiz...

Tesis” sayfamızda ise kurulum aşamasındaki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne yer verdik. Bildiğiniz gibi arıtma çamurundan elektrik enerjisi üreten tesislere yatırım son zamanlarda ciddi bir ivme kazandı. Bunların içerisinde oldukça ilgi çekici olan GAOSB Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, yanma rejimine ulaştığında tamamen dış enerjiden bağımsız bir tesis durumuna gelecek. Projeyi, Su ve Çevre dergisi okurları için Çevre Y. Mühendisi Emin Calbay kaleme aldı.

Bu sayıda Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün “Atıkuların Havasız Şartlarda Arıtımı Esasları” kitabının “Proses Kontrolü” bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Bilindiği gibi son yıllarda atıksu arıtma uygulamasındaki artışlar sebebiyle “Havasız arıtma teknolojisi” de yüksek oranda organik madde yüküne sahip tarımsal atıksuların, gıda sanayi, çöp depolama alanlarında oluşan sızıntı suları ve evsel karakterli arıtma çamurlarının arıtılmasında yoğun olarak uygulanıyor. Havasız şartlarda arıtma ile hem atıksuyun kirlilik yükünü düşürmek hem de atıksu içindeki organik maddeleri enerji amacıyla kullanılabilir biyogaza dönüştürmek mümkün. Sözkonusu çalışmaya göz atmanın da okurlarımıza faydası olacağı kanaatindeyiz...

Görüşmek ümidiyle,
Sertaç Aytaç

80 kez okundu