Yayıncıdan
Mayıs-Haziran 2018

İş Güvenliği ve Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Türkiye, iş güvenliği ve sağlığı açısında dünya sıralamasında oldukça kötü bir konumda. İş Güvenliği ve İş Sağlığı Meclisi tarafından yayınlanan rapora göre 2017 yılında 2006 işçi yaşamını yitirdi. Rapora göre hayatını kaybeden işçilerin 453’ü inşaat, 385’i tarım, 272’si taşımacılık, 154’ü ticaret/büro, 116’sı metal, 93’ü madencilik, 89’u belediye ve 65’i enerji iş kolunda çalışıyordu. Bu tabloya bakıldığında iş güvenliği ve sağlığı konusunda kat etmemiz gereken oldukça fazla yol olduğu ve gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Dergimizin bu sayısında dosya konusu olarak iş güvenliği ve sağlığı konusuna odaklandık ve daha çok yanıcı ve patlayıcı ortamlarda çalışan işçilerin güvenliğini inceleyen iki makaleye yer verdik.

İş güvenliği açısından yanıcı ve patlayıcı ortamlar büyük risk arz ediyor. Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğalgaz, kömür madenleri gibi işletmeler hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir sanayi kolunu oluşturmanın yanı sıra söz konusu sektörlerde binlerce çalışan bulunuyor. Bu sektörlerde çalışma şartlarında veya arıza-bakım gibi hallerde yanıcı gazlar ve yanıcı sıvıların buhar ve gazlarının hava ile karışmaları, çalışma alanlarında patlayıcı ortamlar oluşturabiliyor. Bu patlayıcı ortamların oluşmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmadığı durumlarda her yıl birçok sanayi kolunda patlamalar neticesinde ölümler, ciddi yaralanmalar ve büyük maddi hasarlar meydana gelebiliyor. Dergimizde yer alan "Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlardaki Çalışmalarda Güvenlik Tedbirleri" makalemizi ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum.

"Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir? Nerelere Hazırlanır?" isimli makalede ise patlayıcı ortamların tarifi, kimlerin doküman hazırlayabileceği ve nerelere doküman hazırlanması gerektiği konularında mevzuatımızda yer alan bilgiler paylaşılıyor. Patlayıcı ortamların risk değerlendirmesi konusunun çoğu iş güvenliği uzmanı tarafından yeteri kadar anlaşılamadığı ifade ediliyor. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşan veya oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması gerektiği makalede vurgulanırken konu hakkında yeterli bilgisi olmayan uzmanların kavram karmaşası yaşadığına dikkat çekiliyor.

En derin saygılarımla,
İsmail Ceyhan

74 kez okundu