Yayıncıdan
Şubat 2018

Risk Yönetimi, Dalgıç Pompa ve Mikrobiyolojik Analiz...

Bu sayımızda, kamu kurumlarına, özellikle de su idarelerine örnek teşkil edecek bir çalışma yayınlıyoruz... “Risk Odaklı Kentsel Su&Atıksu Yönetimi ve İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Modeli” başlıklı çalışmada, ülkenin en büyük şehrine hizmet veren İSKİ’nin, yüksek risk potansiyeline sahip su-atıksu yönetimine yönelik yaklaşımı ve faaliyetleri anlatılıyor.

Bilindiği gibi “Risk” kavramı, özellikle kamu sektöründe “Yönetilmesi” gereken önemli bir bileşen. İstanbul gibi devasa bir kentte ise riskler öngörülmeden kentsel hizmetlerin yürütülmesi pek mümkün değil. İnsan sağlığı ve çevreyle yakından ilgili olan su konusunda bu tarz bir aksaklık ciddi sorunlar yaratır. Riskin gerçekleşmesi durumunda yaşanan çevre ve sağlık sorunları diğer krizlerde yaşanabilecek kayıplardan fazla, yaratacağı tahribat ise çok daha yüksek olabilir. Dolayısıyla kentsel hizmet sunan kurumlarda “Kurumsal Risk Yönetim” modelinin hayata geçirilmesi oldukça önem arz ediyor.

Yayınladığımız çalışmada İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adem Esen, İSKİ Stratejik Planlama Şube Müdürü Ramazan Oruç ve İSKİ Stratejik Planlama Şefi Neslihan Kaya, 2014 yılından itibaren sürdürülen kurumsal risk yönetimi, kentsel su ve atıksu yönetiminde risk, kurumsal risk analizi çalışmaları kapsamında uygulanan risk yönetim metodolojisi ve çalışmanın sonuçlarını anlatıyorlar. Makale umarız diğer idarelere de bir yol haritası sunar...

“Fuar” sayfalarımızdaysa su sektörünün de ilgi gösterdiği ISK Sodex ve geçtiğimiz senenin son aylarında Amsterdam’da düzenlenen Aquatec Fuarı’na yer verdik. Geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız Aquatec’teki inovatif ürünlerle ilgili hazırladığımız dosyanın ikincisini de ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.

“Teknik” sayfalarımızda “Dalgıç Pompa Sistemlerinin Değişim veya Onarımında Karar Süreci” başlıklı yazı yer alıyor. Alarko’dan E. Cüneyt Bulca tarafından kaleme alınan çalışma, yeraltı sularından ekonomik ve verimli şekilde istifade edilmesini sağlayan dalgıç pompalarda yaşanan sorunların çözüm yolları ile konuyla alakalı bir vaka analizini içeriyor.

Bu sayımızda ayrıca bir kitap tanıtımı yaptık. “Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Atıksu Mikrobiyolojisi ve Mikrobiyolojik Analizlerle Proses Yönetimi” başlıklı kitap, atıksu arıtma sistemlerinin takibinde kimyasal analizlerin yanında mikrobiyolojik analizlerin de kullanılması gerektiği üzerine yoğunlaşıyor. Atıksu arıtım proseslerinin kontrolünde bugüne kadar var olan kimyasal analizlere ek olarak yepyeni bir bakış açısı getiren kitabın öncelikle atıksu arıtma tesisi işletmecilerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle...
Sertaç Aytaç

62 kez okundu