Yayıncıdan
Nisan 2018

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı...

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” en dikkat çekici konular arasında yer aldı. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamına 2033 yılına kadar toplamda 30.2 milyar dolarlık bir tasarruf miktarının ortaya çıkacağı ön görülüyor. Eylem planında enerjinin yoğun bir şekilde tüketildiği konutlar ve sanayi önemli bir yer tutuyor. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’yla ilgili detayları dergimizin güncel sayfalarında okuyabilirsiniz.

Türkiye konutlarda ve sanayide kullandığı enerjinin önemli bölümünü doğalgazdan sağlayan bir ülke konumunda. Doğalgazın tamamına yakınının ithal ediliyor olması bu kaynağın en verimli şekilde kullanılmasını zorunlu kılıyor. Özellikle ısıtma konusunda bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla oldukça yüksek verimlilik sağlanabilir. Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan sistem yüzde 30 ila 50 oranında tasarruf sağlanmasını olanaklı kılıyor. Son dönemde ülkemizin gündeminde sıklıkla yer edinen şeker fabrikaları bölgesel ısınma konusunda ülkemizdeki ilk örnekler arasında bulunuyor. Dergimizin bu sayısında bölgesel ısıtma sistemleri ve kojenerasyonla ilgili detaylı bilgileri TÜRKOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın ile gerçekleştirdiğimiz röportajda bulabilirsiniz.

Bu sayımızda; TÜREB tarafından her yıl hazırlanan ve rüzgar sektöründeki gelişmelerin yer aldığı Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu’na yer verdik. Geçen yıl tamamlanan yaklaşık 4000 MW’lık yarışmaların, toplam beş milyar dolarlık rüzgar yatırımı anlamına geldiğinin altı çizilen raporda, Türkiye’nin rüzgar santrali yatırımlarında ve rüzgar sanayisinin yerlileşmesinde atağa geçtiği vurgulanıyor.

Önümüzdeki sayıda görüşmek üzere...

En derin saygılarımla,
İsmail Ceyhan

71 kez okundu